Extra Info

Algemene Voorwaarden

Aware-NES-praktijk is als registertherapeut lid van de VBAG beroepsvereniging. Daarmee worden mogelijk de consulten (grotendeels) vergoed door uw zorgverzekeraar, als u aanvullend bent verzekerd; dit hangt af van uw specifieke polisvoorwaarden.

Privacy en Persoonsgegevens
Aware-NES-praktijk is op de hoogte van- en voldoet aan alle door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bepaalde voorwaarden. De lijst van maatregelen die in de praktijk worden genomen, vindt u terug in de Behandelovereenkomst die wij bij aanvang van de behandelingen met elkaar aangaan.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Registraties
Kamer van Koophandel nr: 17239911
Beroepsvereniging: VBAG
Koepelorganisatie: RBCZ

AGB-code zorgverlener: 90042730
AGB-code praktijk: 90.51512

BTW-ID: NL001485190B60